ВІСІМ
ЖУРНАЛІВ

Всеукраїнські науково-
практичні спеціалізовані
медичні видання

Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія

Загальнонаціональне спеціалізоване видання для ендокринологів

Спеціалізація: ендокринологія

Головний редактор: Олександр Андрійович Товкай, директор Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України, лікар-хірург вищої категорії, лікар-онколог


 

 

ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Засновник: Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України

Рік заснування: 2002

ISSN: 1818-1384 (Print), 2519-2582 (Online)

Фахова реєстрація у МОН України: Наказ МОН України від 17.03.2020 № 409 (журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії. Категорія "Б")

Мова видання: українська, англійська

Сайт: jcees.endocenter.kiev.ua

 

 

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

Періодичність виходу: 4 рази на рік

Формат: PAPER + ONLINE

Обсяг: 100–120 сторінок, А4

Поширення: сайт jcees.endocenter.kiev.ua, портал vitapol.info, адресна доставка провідним фахівцям-ендокринологам, ендокринним хірургам, науково-дослідним та освітнім установам системи охорони здоров'я, медичним бібліотекам, також електронна версія надходить підписникам видання


Олександр Андрійович Товкай

Головний редактор, доктор медичних наук

«Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія» – це провідний український спеціалізований науково-практичний журнал, що виходить у світ із 2002 року під егідою Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України. Журнал належить до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів та індексується у низці міжнародних наукометричних баз.
У виданні публікуються оригінальні статті, огляди, лекції, зарубіжні та національні стандарти (консенсуси, клінічні настанови, протоколи) із діагностики та лікування ендокринних захворювань, випадки з практики, актуальна інформація з міжнародних і вітчизняних наукових форумів.
Статті, надіслані до редакції журналу, підлягають рецензуванню.

© «ВІТ-А-ПОЛ». Всі права захищені.