ВІСІМ
ЖУРНАЛІВ

Всеукраїнські науково-
практичні спеціалізовані
медичні видання

Зворотний зв'язок

Видавнича група «ВІТ-А-ПОЛ» має успішний досвід проведення анкетування, дискусій та опитувань спеціалістів в галузі охорони здоров'я через сайти медичних журналів

Ці інтерактивні сервіси дають можливість відвідувачам висловити свою думку за заявленим колом питань.

За ними можна:

збирати інформацію маркетингового характеру;

висвітлювати проведення опитування і його результати у ЗМІ;

отримувати у вигляді зворотного зв'язку від учасників опитування матеріал для подальших публікацій, заходів тощо.

Опитування можуть містити як закриті запитання (коли відвідувач просто вказує один або кілька заданих варіантів відповіді), так і відкриті, коли відвідувачу дається можливість висловити свою думку.

Після закінчення збору інформації на сайті зазвичай публікуються результати у відкритому доступі.

 

Дизайн-студія
Видавничої групи
«ВІТ-А-ПОЛ»

Розробляємо та впроваджуємо нетривіальні ідеї

© «ВІТ-А-ПОЛ». Всі права захищені.