ВІСІМ
ЖУРНАЛІВ

Всеукраїнські науково-
практичні спеціалізовані
медичні видання

Український журнал
дерматології, венерології, косметології

Передовий журнал українських дерматовенерологів і косметологів

Спеціалізація: дерматологія, венерологія, косметологія

Головний редактор: Віктор Іванович Степаненко, доктор медичних наук, професор, Президент Української асоціації лікарів-дерматовенерологів і косметологів


 

 

ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Рік заснування: 2001

ISSN: 1727-5741

Фахова реєстрація у ВАК України: Додаток 11 до наказу Міністерства освіти і науки України № 1021 від 07.10.2015 р.

Мова видання: українська, російська, англійська

 

 

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Періодичність виходу: 4 рази на рік

Тираж: річний – 9280 примірників, одного випуску – 2320 примірників

Формат: А4

Обсяг: 120–136 сторінок

Поліграфія: високоякісний офсетний друк на крейдованому папері, кольорові обкладинка та внутрішні вставки, чорно-білий текстовий блок

Віктор Іванович Степаненко

Головний редактор, доктор медичних наук, професор

«Український журнал дерматології, венерології, косметології» став засобом формування фахової спільноти лікарів-дерматовенерологів на європейських засадах. Підсумки багаторічної роботи засвідчують, що часопис виправдав довіру дерматовенерологічної спільноти України та успішно працює над подальшим удосконаленням своєї діяльності.

© «ВІТ-А-ПОЛ». Всі права захищені.