ВІСІМ
ЖУРНАЛІВ

Всеукраїнські науково-
практичні спеціалізовані
медичні видання

Український терапевтичний журнал

Класичне видання українських терапевтів

Спеціалізація: внутрішні хвороби, кардіологія, пульмонологія, гастроентерологія, нефрологія, клінічна фармакологія

Головний редактор: Галина Дмитрівна Фадєєнко, доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України, директор Державної установи «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої Національної академії медичних наук України»


 

 

ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Засновники: Державна установа «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Приватне підприємство «ІНПОЛ ЛТМ»

Рік заснування: 1998

ISSN: 1605-7295 (Print), 2522-1175 (Online)

Фахова реєстрація у МОН України: Додаток 5 до наказу Міністерства освіти і науки України 24.09.2020 № 1188 (журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії. Категорія "Б")

Мова видання: українська, англійська

Сайт: utj.com.ua


 

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

Періодичність виходу: 4 рази на рік

Формат: PAPER + ONLINE

Обсяг: 80–120 сторінок, А4

Поширення: сайт журналу utj.com.ua, портал vitapol.info, адресна доставка паперової версії журналу провідним терапевтам, фахівцям сімейної медицини і загальної практики, медичним бібліотекам, науковим, освітнім клінічним закладам системи охорони здоров'я України, також електронна версія надходить підписникам видання


Галина Дмитрівна Фадєєнко

Головний редактор, доктор медичних наук, професор

Перший номер «Українського терапевтичного журналу» вийшов у світ 1999 року. Особливістю журналу є практична спрямованість більшості публікованих матеріалів, обговорення на його сторінках актуальних проблем сучасної терапії, ефективності нових лікарських засобів, методів профілактики, діагностики і лікування терапевтичних хворих. «Український терапевтичний журнал» на сьогодні є одним з провідних професійних науково-практичних видань у країні та входить до міжнародних наукометричних баз (Scopus, Index Copernicus, Google Scholar).

© «ВІТ-А-ПОЛ». Всі права захищені.