ВІСІМ
ЖУРНАЛІВ

Всеукраїнські науково-
практичні спеціалізовані
медичні видання

Український журнал дитячої ендокринології

Загальнонаціональне спеціалізоване видання для ендокринологів, педіатрів, сімейних лікарів

Спеціалізація: дитяча ендокринологія

Головний редактор: Олена Анатоліївна Будрейко, доктор медичних наук, ДУ "Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН України"


 

 

ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Рік заснування: 2010

ISSN: 2304-005X

Фахова реєстрація у ВАК України: Додаток 11 до наказу Міністерства освіти і науки України № 1021 від 07.10.2015 р.

Мова видання: українська, російська, англійська.

 

 

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Періодичність виходу: 4 рази на рік

Тираж: річний – 4000 примірників, одного випуску – 1000 примірників

Формат: А4

Обсяг: 108–120 сторінок

Поліграфія: високоякісний офсетний друк на крейдованому папері, кольорові обкладинка та внутрішні вставки, чорно-білий текстовий блок

Олена Анатоліївна Будрейко

Головний редактор, доктор медичних наук

Стрімкий розвиток медичної науки зумовлює нагальну потребу в обговоренні та вирішенні проблемних питань дитячої ендокринології, зокрема нових можливостей діагностики, лікування та профілактики ендокринних розладів у дітей різного віку.
Залишаються дискусійними деякі аспекти механізмів розвитку ендокринних захворювань у дітей, особливостей нейроендокринної регуляції у хворих із хронічною соматичною патологією, необхідна розробка вікових нормативів з організації медичного супроводу та профілактики соціально значущих ендокринопатій у пацієнтів дитячого віку тощо.
В «Українському журналі дитячої ендокринології» публікуються найновіші міжнародні консенсуси й рекомендації, оригінальні дослідження та випадки з лікарської практики, що надає фахівцям можливості для професійного спілкування, простір для наукових дискусій та практичного досвіду.

© «ВІТ-А-ПОЛ». Всі права захищені.