ВІСІМ
ЖУРНАЛІВ

Всеукраїнські науково-
практичні спеціалізовані
медичні видання

General Surgery

Cпеціалізоване науково-практичне рецензоване видання
з міжнародною участю

Спеціалізація: хірургія, онкологія, дитяча хірургія, трансплантологія та штучні органи, анестезіологія та інтенсивна терапія, імунологія

Головний редактор: Ярослав Михайлович Сусак, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії з курсом невідкладної та судинної хірургії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця


 

 

ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Сайт: generalsurgery.com.ua

Засновники: Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ»

Рік заснування: 2021

ISSN: 2786-5584 (Print), 2786-5592 (Online)

Фахова реєстрація у МОН України: Наказ МОН України від 23.12.2022, №1166, додаток 3. У виданні можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії

Мова видання: англійська, резюме — українською

 

 

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

Періодичність виходу: 4 рази на рік

Формати: PAPER + ONLINE

Обсяг: 80–120 сторінок

Поширення: сайт generalsurgery.com.ua, спеціалізований портал медичної інформації vitapol.info, паперова версія безоплатно надсилається провідним науковцям, спеціалістам хірургічного профілю, науковим, освітнім, клінічним закладам системи охорони здоров'я, медичним бібліотекам України, електронну версію отримують підписники видання


Ярослав Михайлович Сусак

Головний редактор, доктор медичних наук, професор

«General Surgery» – міжнародний науково-інформаційний проект. Редакційна колегія видання поєднує провідних учених Австрії, Латвії, Німеччини, Туреччини, України, Швеції, які поставили за мету створити для хірургічної спільноти сучасний англомовний журнал. Оскільки англійська мова є мовою світової науки, то саме через англомовне видання ми хочемо представити українську хірургічну школу, її здобутки, історію становлення і перспективи.

© «ВІТ-А-ПОЛ». Всі права захищені.