ВІСІМ
ЖУРНАЛІВ

Всеукраїнські науково-
практичні спеціалізовані
медичні видання

Серце і судини

Авторитетний журнал кардіологів та серцево-судинних хірургів України

Спеціалізація: кардіологія, серцево-судинна хірургія

Головний редактор: Катерина Миколаївна Амосова, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

Шеф-редактор: Володимир Григорович Мішалов, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця


 

 

ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Рік заснування: 2003

ISSN: 1727-5717

Фахова реєстрація у ВАК України: Додаток 9 до наказу Міністерства освіти і науки України від 09.03.2016 р. № 241.

Мова видання: українська, російська, англійська

 

 

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Періодичність виходу: 4 рази на рік

Тираж: річний – 8000 примірників, одного випуску – 2000 примірників

Формат: А4

Обсяг: 120–136 сторінок

Поліграфія: високоякісний офсетний друк на крейдованому папері, кольорові обкладинка та внутрішні вставки, чорно-білий текстовий блок

Катерина Миколаївна Амосова

Головний редактор, доктор медичних наук, професор

До гостроактуальних тем медицини й охорони здоров'я належить збільшення відстані між досягненнями теоретичної науки та їх упровадженням у медичну практику, і один з аспектів цієї проблеми – недостатня інформованість лікарів. Тому наш журнал знайомить медичних працівників із новітніми досягненнями зарубіжних і вітчизняних фахівців у галузі кардіології, кардіохірургії, ангіології.

Володимир Григорович Мішалов

Шеф-редактор, доктор медичних наук, професор

Журнал орієнтований на лікаря-практика та його потреби. Ми надаємо перевагу клінічній доказовій базі, алгоритмам діагностики, лікування і профілактики, подаємо максимальну кількість корисного ілюстративного матеріалу.

© «ВІТ-А-ПОЛ». Всі права захищені.