ВІСІМ
ЖУРНАЛІВ

Всеукраїнські науково-
практичні спеціалізовані
медичні видання

Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція

Всеукраїнський науково-практичний журнал для фтизіатрів, пульмонологів, терапевтів, інфекціоністів і торакальних хірургів

Спеціалізація: фтизіатрія, пульмонологія, інфекційні хвороби

Головний редактор: Василь Іванович Петренко, доктор медичних наук, професор, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця


 

 

ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Співзасновники: Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Приватне підприємство «ІНПОЛ ЛТМ»

Рік заснування: 2010

ISSN: 2220-5071 (Print), 2522-1094 (Online)

Фахова реєстрація у МОН України: Наказ МОН України від 17.03.2020 № 409 (журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії. Категорія "Б")

Мова видання: українська, англійська

Сайт: tubvil.com.ua


 

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

Періодичність виходу: 4 рази на рік

Формат: PAPER + ONLINE

Обсяг: 90–110 сторінок, А4

Поширення: сайт tubvil.com.ua, портал vitapol.info, адресна доставка паперової версії провідним фахівцям у сфері фтизіатрії, пульмонології, терапії, інфектології, торакальної хірургії, науковим, освітнім і спеціалізованим медичним закладам, науково-медичним бібліотекам України, також електронна версія надходить підписникам видання


Василь Іванович Петренко

Головний редактор, доктор медичних наук, професор

Спеціалізований науково-практичний журнал «Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція» згідно з рішенням консультативної ради «Scopus Content Selection and Advisory Board (CSAB)» 17 січня 2023 року внесено до наукометричної бази «Scopus». Це рішення авторитетної у світових наукових колах організації засвідчує, що багаторічна спільна праця засновників видання - Національного медичного університету імені О. О. Богомольця та Приватного підприємства «ІНПОЛ ЛТМ», членів редакційної колегії, авторів, рецензентів, співробітників редакції увінчалася успіхом і журнал отримав міжнародне визнання.
Наукові теми, які обговорюються на шпальтах видання, є актуальними не тільки для національної системи охорони здоров’я, а й для світової медичної науки, для якої є важливими наукові дослідження та клінічний досвід українських вчених.
Сьогодні перед журналом «Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція» відкриваються нові перспективи щодо глобального поширення наукової інформації, обміну досвідом та знаннями, які засновані на принципах доказової медицини, академічної доброчесності, поваги до авторського права та загальновизнаних етичних норм у видавничій діяльності.
Зараз триває процес налаштування технологічної системи індексації контенту журналу, а на вебсайті «Scopus» журнал «Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція» буде представлений у серпні поточного року.
Користуючись нагодою, висловлює щиру подяку Агентству США з міжнародного розвитку (USAID) за фінансову підтримку видання і всебічне сприяння розвитку видавничого науково-інформаційного проєкту.
Запрошую шановних колег до продовження творчої співпраці, наукової дискусії та обговорення передових напрямів наукових досліджень, які сприятимуть розв’язанню у суспільстві складних медико-соціальних проблем.

© «ВІТ-А-ПОЛ». Всі права захищені.