ВІСІМ
ЖУРНАЛІВ

Всеукраїнські науково-
практичні спеціалізовані
медичні видання

Сучасна гастроентерологія

Найвідоміший національний гастроентерологічний часопис

Спеціалізація: гастроентерологія, внутрішні хвороби, клінічна фармакологія, загальна практика — сімейна медицина

Головний редактор: Галина Дмитрівна Фадєєнко, доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України, директор Державної установи «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої Національної академії медичних наук України»


 

 

ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Співзасновники: Державна установа «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Державна установа «Інститут гастроентерології НАМН України», Приватне підприємство «ІНПОЛ ЛТМ»

Рік заснування: 2000

ISSN: 1727-5725 (Print), ISSN 2521-649X (Online)

Фахова реєстрація у МОН України: Додаток 5 до наказу Міністерства освіти і науки України 24.09.2020 № 1188 (журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії. Категорія "Б")

Мова видання: українська, англійська

Сайт: sgastro.com.ua


 

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

Періодичність виходу: 4 рази на рік

Формат: PAPER + ONLINE

Обсяг: 80–120 сторінок

Поширення: сайт sgastro.com.ua, портал vitapol.info, адресна доставка паперової версії членам Української гастроентерологічної асоціації, провідним спеціалістам у сфері гастроентерології, терапії, хірургії, функціональної діагностики, дієтології, також електронна версія надходить підписникам видання


Галина Дмитрівна Фадєєнко

Головний редактор, доктор медичних наук, професор

Науково-практичний спеціалізований журнал «Сучасна гастроентерологія» належить до найбільш авторитетних наукових медичних видань України. Журнал висвітлює новітні досягнення експериментально–теоретичного і практичного напрямів. На його сторінках знаходить відображення усе різноманіття наукових поглядів провідних вітчизняних і зарубіжних вчених з актуальних проблем сучасної гастроентерології; ефективності нових лікарських засобів, методів профілактики, діагностики і лікування гастроентерологічних хворих. Журнал «Сучасна гастроентерологія» зареєстрований та індексується у міжнародних наукометричних базах, серед яких– Scopus, Index Copernicus, Google Scholar.

© «ВІТ-А-ПОЛ». Всі права захищені.